Useful english expressions

Een platte PDF-lijst met email en anderzins-uitdrukkingen. Zoals Engelsen dat zeggen.

En niet zoals wij dat vertalen.... (ik dan) cool