Een programma: optelsom van opbrengsten

programma's - gerichte strategische veranderingen van de complete organisatie. Projecten vormen de kosten en maken opbrengsten mogelijk.

Een programma is geen project. Maar het woord 'programma' is niet gepatenteerd, dus uiteindelijk kan alles. Daarom: voor mij is een programma geen project. En ook niet een multi-project.

Een programma realiseert opbrengsten door veranderingen in een organisatie.

Projecten & Change & Opbrengsten

Met de nadruk op de opbrengsten!

change-programma-600.png

Stapsgewijze veranderingen in de organisatie, gepland of organisch en in ieder geval beheerst

"Wie realiseert de opbrengsten van de business case?"

Meestal is doodse stlte het antwoord op deze vraag. De lijn, wellicht? Of de programma manager, misschien? Bij meerdere samenwerkende organisaties: Ieder voor zich?

MSP, Managing Succesfull Programs, maakt de Program Board expliciet verantwoordelijk voor het gezamenlijk realiseren van de opbrengsten. Ik denk dat dit het moeilijkste deel van MSP is, niet in de therorie maar in de dagelijkse praktijk.

Iedere gerealiseerde verandering, iedere 'step change in performance', brengt zijn eigen meetbare opbrengsten met zich mee. De volgende stap begint als de opbrengsten in voldoende mate gerealiseerd zijn, niet eerder

Opbrengsten actief managen: Het is ook het meest waardevolle idee van MSP.

De Program Board realiseert de opbrengsten van de business case!