Bijdragen aan het geheel

Helpen=geholpen worden

Netwerken zijn groepen mensen die samen in een relatie aan een doel werken - formeel of informeel.Netwerken gaan niet over een-op-een reciprociteit, maar over het groepseffect. De deelnemers aan het netwerk helpen andere leden, omdat die in het netwerk ziten.

Je effectief bewegen in een netwerk, hulp krijgen, vraagt specifieke eigenschappen. Vertrouwen is de currency, je reputatie je schatkist.

netwerken-structuren.png