Prince2 - in combinatie met Agile

Verrassend sterke combinatie , zoals hertebiefstuk met koffie

Prince2 in combinatie met Agile - ieder het zijne, samen sterk

Het lijkt zo'n tegenstelling - Prince2 en Agile:

Prince2 - toonbeeld van structuur

Agile - let the flow go.....!             

De combinatie is verrassend geslaagd, echter. Prince2 is sterk in management, business case, gestructureerd werken. Agile geeft empowerment, change-gerichtheid, optimalisatie op klantwaarde.

De slimme mix van Prince2 met Agile stuurt op voortgang, legt verantwoordelijkheden waar ze horen zonder micromanagement, kent flexibilieit zonder vrijblijvendheid.

Agile - mensen boven processen

Korte feedback-loops

FLOW-agile-scrum-double.png

Alle Agile-stromingen kenmerken zich door korte feedbackloops met maximale empowerment

Agile kent veel soorten, smaken en varianten. Korte feedbackloops is wat ze allen gemeen hebben. Scrum kent korte Sprints met een Sprintplanning en Retrospectives, Kanban Method is volleldig Pull-gebaseerd met vooral aandacht voor optimale flow.

Prince2 - Vrijheid in gebondenheid

Achter alle documenten zit de klatngerichtheid

FLOW-prince2.png

Prince2 richt zich sterk op beslissing gezien vanuit de Business Case.

Prince2 ondersteunt Releaseplanning, Epics en User Stories van oudsher. De benamingen zijn anders (Stages, Work Packages, Products, Productbased Planning), de doelstelling hetzelfde.

Door Big Visible Charts te gebruiken in plaats van P2-Templates en te concenteren op Throughput en teams hun Sprintbacklog te laten realiseren komt de sterke management-interactie van Prince2 tot zijn recht.

Fix. Or flex.

Or MOSCOW.

Fix-or-Flex.png

Prince2 Agile: vastzetten, prioritiseren of loslaten.

De belangrijkste ingrdient in de mix van Prince2 met Agile is het bewust vastzetten, prioritiseren of loslaten van de stuurparameters

  • Tijd
  • Kosten
  • Omvang
  • Kwaliteit
  • Opbrengsten
  • Risico.

HIermee maak je Agile feedback-loops en Prince2 management-beheersing mogelijk.