Leren is veranderen, veranderen is leren

Iedere organisatie is uniek. De best practice van een ander is het startpunt van het creeren van je eigen 'practice', optimaal afgestemd op jouw organisatie.

Kijken hoe anderen het deden geeft jou de kans te leren van de ervaringen van anderen en zo sneller jouw doelen te behalen.

Organisatorisch leren is veranderen door nieuwe vaardigheden toe te passen in de context van de organisatie.

Wij geloven dat trainingen waarde hebben als ze ingepast zijn in een veranderproces.

pain-train-gain.png

Pain - wat moet opgelost worden Train - leren wat er te leren is Gain - implementeren van het geleerde

Pain workshop

Find out what needs to be strengtenth...

two-wolves-pain-workshop-600.png

Leer-en verandertrajecten beginnen met kijken naar wat er is en wat er zou moeten komen - in het specifieke domein van veranderen.

De Pain-workshop legt de basis om de best practie van anderen toe te spitsen op de sterktes en zwaktes van het eigen bedrijf.  Gebruik wat goed is, laat de rest!

De Painworkshop vindt plaats met de doelgroep en het management daarvan - zodat de juiste kaders en doelen gesteld worden.

Train Workshop

Learn. Change. Being activiated by the trainer....

husky-train-600.png

Leren is je dingen eigen maken - je leert door nieuwe concepten en vaardigheden toe te passen. Niet door passief slides langs te laten glijden. Actief werken, struikelen, vallen en opstaan in een veilige leeromgeving.

Leren is spelen, spelen is leren!

di Cuore zijn interactieve praktijkgerichte workshops, specifiek voor de situatie van de organisatie en aangepast aan de deelnemers.

Gain workshop

Implement what was learned.

husky-finding-gain-600.png

Veranderen doe je in de dagelijkse praktijk, doordat je het geleerde toepast. Na de avonturen van de leeromgeving implementeer je het geleerde in de dagelijkse praktijk.

De Gainworkshop richt de organisatie in op het nieuw-geleerde. Korte en middellange termijn afspraken, daadwerkelijk aan de slag.