Stakeholders kennen elkaar!

en beinvloeden elkaar

Stakeholder engagement is 60% van de tijd van succesvoille projectmanagers. Alleen: het aloude stakeholder-concept is achterhaald. Want: niet het project, de stuurgroep of de Projectmanager is de centrale as van het wiel. 

Stakeholders kennen en beinvloeden elkaar. Modern Stakeholder engagement gaat uit van Stakeholder en Issue netwerken.