Agile: voor onzekerheid

Agile is een no-brainer 1

Het business perspectief

risks-projects-and-agile-a-love-story.png

Agile is een no-brainer 2

Het project perspectief

batches.png

Waterval-projecten werwken in grote batches - alle requirements uitschrijven, alle ontwerpen maken, alles proceren en alles testen, tegen requirements.

Individuele functionele modules wachten - en wachten - en wachten......

Grote batches leiden tot lange wachttijden

En late feedback

Een goed project toets een enkel functioneel element (met daarin zijn onzekerheden)  zo snel mogelijk tegen de Job to be Done.

Zodat foutieve keuzes zo snel mogelijk gestopt en succsvolle gokjes uitgebuit kunnen worden.

Zodat kenniswerker snel feedbakc krijjgen vanuit de werkelijkheid van eindklant-benefits.

 

een-atomic-unit-small.png

Een individuele module. Toetsbaar in de praktijk tegen de Job to be Done.

Agile is een no-brainer 3

Het team-perspectief

Solution-domain.png

De klassieke organisatie

Lokaal geoptimaliseerde machinebureaucratie

tayloristic-organisation.png

Batchgewijze productie met complete scheiding van functies

batch-wize-production-in-taylor.png

Multi-functionele teams leveren enkelvoudige toetsbare functionele modules

In kleine batches en korte tijdperiodes

flow-and-team-based-production.png