De kracht van nominalisaties: een golf of een ijsberg

Iets bestaat pas als er een woord voor is.
Alles waar een woord voor is bestaat.
Een woord is een ding (Zelfstandig naamwoord) of een proces (werkwoord).
Dingen zijn sterker dan processen.

En dus?

Substantivering of nominalisatie is het veranderen in een zelfstandig naamwoord van een woord dat tot een andere klasse behoort.

Bijvoorbeeld "Jan ontslaat mensen" versus "het ontslag".
Een werkwoord voorondersteld een onderwerp (iemand die het doet) en een lijdend voorwerp (in het voorbeeld mensen die ontslagen worden door Jan).
Het ontslag voorondersteld niets. Dat is een ijzig niet veranderbaar ding in zichzelf. Zonder oorzaak, zonder actor.

In het Duits kent men het begrip Abnahmeprotokoll. Een document dat beschrijft hoe een levering tussen leverancier en klant afgehandeld wordt.
In Prince2 kennen we het begrip Producten en Acceptance Criteria.
Viola, een Abnahmeprotokoll.

In mijn training Prince2 in Berlijn bleek het traditioneel lastige uitleggen van Producten en Acceptance Criteria een eitje, doordat ik de link naar Abnahmeprotokoll legde.

En wat moet jij  hier nu mee?
Stel je bent coach. En je coachee komt bij je en zegt dat er een ontslagronde is. En hij praat over de zorgen die hij heeft over zijn eigen ontslag.
Dan kan jouw conclusie zijn dat je coachee het proces van mensen ontslaan in zijn hooft kent als een ding zonder actor, onveranderlijk, ijzig.
Om de coachee in beweging te krijgen zou je kunnen proberen 'ontslag' veranderd te krijgen naar 'iemand die iemand anders ontslaat'.
Een proces, met een begin en een einde en mensen die akties ondernemen.
Zodra dat zijn beeld is geworden, is het mogelijk de rol van de coachee te bezien en alternatieve akties te (laten) bedenken).

In een volgend artikeltje meer hierover. . .

Dus  wisten jullie dit  al heel lang, natuurlijk. 
Maar waar ik in Berlijn in de Duitse Prince2-training nog eens een keer met mijn neus op gedrukt werd is de kracht van nominalisaties. Als je een begrip wilt overdragen gaat dat het makkelijkst met een nominalisatie: een proces dat via een zelfstandig naamwoord als een ding wordt gedefinieerd.
Vaag?
Echt wel, winkmaar daarom niet minder effectief.

Read on!