Amy at TED:
Your body language shapes who you are

Impressive speech; both content as well as presentation

Op indringende wijze vertelt zij het effect van lichaamshouding op attitude, gedrag en carriere. En dat effect is groot, erg groot!